Fundamentos de Arqueología


Réplica de Punta Clovis
Huellas de Laeotoli
Recuperación de fauna y microartefactos. Islas Fidji
Cueva de las Manos
Programa 2017

Unidad I
Foley, R.A.  Caps 3 4
Cavalli Sforza, L.L. Caps. 1, 23 y 4
Hawkins, S.. 2005 Caps. 2 y 9. .
Gamble, C. 2002 Cap. 6
Dawkins, R. 1993 Caps. 11 12. 
Mithen, S. 1998  Cap. 1. 
Binford, L. R. 2004  Cap. 3
Gamble, C. 2002 Caps. 4 y 5
Renfrew, C. & P. Bahn 1993 Cap. 2. 

Unidad II
Renfrew, C. & P. Bahn 1993 Introducción
Thomas, D.H. 1989 
Renfrew, C. & P. Bahn 1993 Cap. 1 
Lanata, J.L. & G. Guráieb 2004 
Lanata, J.L., et al. 2004 
Thomas, D.H. 1999 
Lanata, J.L. & A.M. Aguerre 2004 
Kelly, R.L. 1995 
Renfrew, C. & P. Bahn 1993 Cap. 12
Frère, et al. 2004 

Unidad III
Potts, R. 1984 
Shipman, P. 1984 
Blummenschine, R. J. & J.A. Cavallo 1992
Tapia, A. H. 2004 
Lanata, J.L. 2004 
Aguerre, A., et al. 2004 
Stiner, M. 2001 
Peláez, P. 2001 

Unidad IV
Vilches y Gil Pérez 2011
Price, D. & J. A. Brown 1985 
Gamble. C. 2007 
Cochran, G. & H. Harpending 2009 
Barrientos, G. & S.I. Pérez 2004 
Borrero, L. 1990 
Yacobaccio, H. D. 1996 
Pérez Gollán, A. 2000 
Tarragó, M. 2000 
Adams, R. McC. 2001 
Dillehay, T.D. & A.K. Kolata 2004 
Dahlin, B.H, 2002 
Williams, V. I. 2000 

Unidad V
Endere, M. L. 2001 
Guraieb, A. G. 2008  
Frère, M. M. 2008